Art of Essential Groundwork

 "TRUE HORSEMANSHIP IS ALWAYS BASED ON THE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF RESPECT, UNDERSTANDING, FEELING, TRUST, FRIENDSHIP AND LEADING WITH SOFTNESS WITHIN THE CLARITY"

Grondwerk met paarden kent veel verschillende niveaus, vormen en doelen, afhankelijk van het leer- en ontwikkelingspad van de mens, het paard en de samenwerking tussen beiden.

Nalini Center biedt lessen en trainingen in de scholing van mens en paard waarin een stevig fundament wordt gelegd in de verschillende aspecten in het werken met paarden vanuit de grondpositie.  Dit op een harmonieuze en verbindende wijze.

Lessen & trainingen zijn mogelijk bij Nalini Center en op verplaatsing bij jou thuis.

Enerzijds ligt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van de (bege)leider, mentor, coach en trainer van het paard en anderzijds op de fysieke en mentale ontwikkeling, groei en scholing van het paard.

Ontwikkeling begeleider:

 • Het aanleren of verfijnen van lichaamstaal, communicatieve en interactievaardigheden met het paard.
 • Een dieper vermogen ontwikkelen van je natuurlijke, authentieke leidende en begeleidende kwaliteiten
 • Het verruimen van je begrip van het natuurlijke gedrag en de communicatie van een paard en het vermogen om de lichaamstaal, gemoedstoestand en intenties van het paard te lezen. En hoe deze kennis en wijsheid toe te passen om diepere relatie te creëren.
 • Gevolgd door het leren, ontwikkelen en versterken van je vermogen om een betrouwbare, veilige, ontspannen maar actieve samenwerking met het paard tot stand te brengen, waarbij wij als mens het voortouw nemen om het paard te helpen meer groei, meer innerlijke kracht en meer balans in het lichaam te vinden.
 • Verfijning communicatie & interactie met het paard en balanstraining.
 • Gedragsproblemen & onderlinge miscommunicaties
 • Trailerladen
 • Jonge paarden voorbereiden
 • Communicatie-& balanstraining

Welk niveau je ook hebt of wat je wens is, we stemmen af op wat er al is en beginnen vanaf dit punt naar de realisatie van je wensen en dromen.

Verschillende vormen grondwerk van basis tot advanced

 • Gymnastiserend grondwerk & training paard
 • Leid & partnerpositie
 • Longeren in verbinding
 • Grondwerk als voorbereiding en verbetering van het rijden
 • Grondwerk in vrijheid
 • Algemeen grondwerk correct benaderen ontmoeten, paarden houden
 • Basis en essentiële opvoeding van het paard
 • Het paard voorbereiden op de buitenwereld, verkeersmak, zie ook pagina buitenwandelingen en ruiterpaden