Algemene voorwaarden

Bij deelname aan een privéles, groepslessen, trainingsdagen, cursus of workshop verklaart de deelnemer/klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde zichtbaar op de website. Veronique Van Hoorenbeke gaat er van uit dat elke deelnemer deze heeft gelezen en goedgekeurd.

Paarden lessen & trainingen:

Annulatie:

Bij het annuleren tot 48u voor de aanvang van de afgesproken les wordt deze niet in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48-24 uur "voor" aanvang wordt 50% van de les in rekening gebracht. Bij annulering "binnen" 24 uur wordt de volledige les in rekening gebracht. In extreme uitzonderingen of ernstige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.  

Laattijdige aankomst van de les wordt niet gecompenseerd.

Indien een les op initiatief van Veronique Van Hoorenbeke wordt verplaatst worden er uiteraard geen kosten aangerekend voor de lesklant. 

Veiligheid en aansprakelijkheid:

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. Kiest u ervoor deze niet te dragen is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

Elke deelnemer blijft ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens een les. Veronique Van Hoorenbeke is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en of geleden schade tijdens de les of workshop of na toepassing van het geleerde in de praktijk.

Veronique Van Hoorenbeke gaat in alle lessen en training een inspanningsverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.

Yoga en bewegingsleer lessen:  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen/workshops en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving. 

Betaling

Het lessenreeks bedrag dient voor de start van ieder lesblok betaald te zijn (tenzij anders overeengekomen). 

Annulatie inschrijving /deelname: wanneer je hebt ingeschreven voor een lessenreeks ga je een commitment aan voor de desbetreffende lessenreeks bestaande uit 10 lessen (1 les per week).

Je kan kosteloos annuleren tot 2 weken voor de aanvang van de afgesproken reeks. Bij annulering "binnen" 2 weken voor aanvang van de eerste les wordt het volledige lessenreeks bedrag in rekening gebracht. In extreme uitzonderingen of ernstige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden. 

Annulatie van lessen door Veronique Van Hoorenbeke

Bij annulering van Nalini Center, zal de les in overleg verplaatst worden of indien niet mogelijk zal de deelnemer het desbetreffende prorata bedrag voor de geannuleerde les terugbetaald krijgen.

Gemiste lessen:

Restitutie voor gemiste lessen is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Het is echter wel mogelijk in bepaalde gevallen en in een beperkte mate gemiste lessen in te halen als de beschikbaarheid het toelaat. Inhaallessen voor gemiste lessen bij redenen van ernstige ziekte/ aandoening of een buitenlandse vakantie hebben voorrang. Voor gemiste lessen wegens persoonlijke organisatorische of onvoorziene “last minute” omstandigheden is er in principe een zeer beperkte mogelijkheid tot inhalen. Echter, is het steeds mogelijk je verzoek tot inhalen van een les in te vullen op het beschikbaar formulier bij Nalini Center.  Indien er dan beschikbaarheid is zal Veronique Van Hoorenbeke je op de hoogte brengen. Aarzel dus zeker niet om na te vragen.

De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen in principe wanneer de desbetreffende lessenreeks is afgelopen. In overleg kunnen er in uitzonderlijke omstandigheden (medische redenen/ buitenlandse vakantie) een aantal lessen meegenomen worden naar een volgende lesblok.

Afmelden van deelname aan een yoga les: Nalini Center apprecieert ten zeerste een tijdige afmelding indien men niet aanwezig kan zijn voor een les. Dit biedt een extra gelegenheid om andere deelnemers nog tijdig te kunnen verwittigen zodat zij een les kunnen komen inhalen.

‚Äč